protokÓŁ Komisji Skrutacyjnej

Strona Główna
ubezpieczenia
 

Temat: Zebranie walne Koła Naukowego
Warszawa dn. 6.06.2007r. Protokół z wyborów do Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Historyków (dalej SKNH). Dnia 31.05.2007r. miało miejsce Walne Zebranie SKNH, na którym odbyły się wybory do Zarządu SKNH na kadencję ... SKNH Kazimierz Przeszowski zarządził głosowanie tajne, równe i bezpośrednie. Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiła się Agnieszka Kassyk. Oddano 20 głosów ważnych, a poszczególni kandydaci uzyskali (wg liczby głosów): 1. W. Gramek 18 głosów ... zostali: Michał Buława, Paweł Figurski, Wioletta Gramek, Michał Majewski i Paweł Tyszka. Komisja Skrutacyjna-Agnieszka Kassyk (-) Agnieszka Kassyk
Źródło: ihuw.dmkhost.net/forum/index.php?showtopic=183Temat: to chyba powonno być w formalnych ale to nic:P
... kandydatów. W tym wszystkim my możemy pomóc w wysyłaniu dokumentów, no i w ich sporządzaniu, a także możemy robić za ... komisję skrutacyjną, albo ogólnie nadzorować to, co sie będzie działo...
Źródło: ksmdebicagotow.fora.pl/a/a,54.html


Temat: Całkowity ABSURD!
... co stało się z 468tys.zł co do których w zeszłym roku podjęto uchwałe oczywiście w trybie indywidualnym wojując z komisją skrutacyjną o prawo zbierania tych głosów,zastraszając nawet komisję.Z tych pieniędzy ztego...
Źródło: podorlem.fora.pl/a/a,5.html


Temat: Kampania prezydencka rozpoczęta
poinformował oficjalnie na zjeździe przewodniczący tej komisji, w trzecim głosowaniu liczba głosów jaką uzyskali obaj kandydaci wynosiła odpowiednio: za Raczkowskim - 158, za Tyszkiewiczem 157. Obie te liczby dają łącznie 315...
Źródło: forumglubczyckareaktywacja.fora.pl/a/a,1088.html


Temat: Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej
7) Przedstawienie projektu budżetu miasta Brzeg na 2007 rok. 8.) Przyjęcie uchwał w sprawie powołania składów Komisji Stałych Rady: a) Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego; b) Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska; c) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; d) Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny; e) Komisja Rewizyjna. 9) Zatwierdzenie Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych Rady: a) wybór Komisji Skrutacyjnej; b) przyjęcie regulaminu głosowania; c) przeprowadzenie głosowania; d) przyjęcie uchwały stwierdzającej...
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=3899


Temat: Po majowym zebraniu
A już kompletnie nie rozumiem końcówki zebrania. Do protokołu Krzysztof Chmielewski zażądał dodania, iż Zarząd głosował przeciwko komisji rewizyjnej. Cóż, też jestem ciekaw powodów, tym bardziej że nie mógł nie widzieć jak głosowaliśmy. Na marcowym Zebraniu opozycja wysiedziała na sali do 22:00, dzięki czemu bezsensowną i krótkowzroczną zmianę w planie gospodarczym przegłosowano głosami ośmiu mieszkań przeciwko czterem (na oko, komisja skrutacyjna spędzała...
Źródło: poleska.net/forum/viewtopic.php?t=739


Temat: Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa i nie tylko
To powiedz mi, czy wybór Rady powinien być protokołowany w protokole zebrania, czy protokole komisji skrutacyjnej? W każdej organizacji członkowskiej gdzie jest głosowanie tajne wybiera się komisję skrutacyjną albo inaczej zwaną komisją uchwał i wniosków, która ma za zadanie otworzyć urnę, przeliczyć wszystkie głosy, sporządzić protokół z wyboru, ogłosić wynik głosowania, który jest uchwałą. Taka procedura jest wszędzie: stowarzyszenia, spółdzielnie, partie, rady miejskie itd... Nie było protokołu komisji skrutacyjnej ?
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=18


Temat: Problem z przekazaniem dokumentacji i kluczy.
... administratora protokół komisji skrutacyjnej potwierdzający podjęcie uchwały o wyborze nowego zarządu przez właścicieli wraz z wynikami głosowania. Administrator potwierdził odbiór informacji i sporządził ksero tego dokumentu. Na tej podstawie, na tablicach...
Źródło: kiepurowo.fora.pl/a/a,73.html


Temat: PRÓCHNIK [PRC]
... pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać...
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=21


Temat: ZALOZENIE WSPOLNOTY
... Komisja skrutacyjna (w jej skład wchodzą zazwyczaj dwie, trzy osoby) liczy głosy podczas głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Rolą protokolanta jest zapis przebiegu obrad. Protokół z zebrania podpisują przewodniczący i protokolant. więcej...
Źródło: skorosze.eu/viewtopic.php?t=1656


Temat: Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa i nie tylko
Piszesz bzdury,protokoł nie jest uchwałą. Członek spółdzielni ma prawo zaskarżyć każda uchwałę ZPCZ do sądu ,nie może zaskarzyc protokołu komisji skrutacyjnej. Zapoznaj się z Materiałami na ZPCZ z 2004 roku tam ... karna) Tak ma wyglądać uchwała a jej integralna częścią jest protokoł komisji skrutacyjnej. Uchwała nr ...... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” z dnia 14 marca 2008r. w sprawie: powołania ... 3. ............................................................... 4. ............................................................... 5. ............................................................... 6. ............................................................... 7. ............................................................... 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest protokół Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzonych wyborach. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sekretarz...
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=18


Temat: Pytania do Dominika
sporzadza, ale stwierdzila iz jest to potrzebne i chciala go zobaczyc 6. Pytala czy karty sa opieczetowane 7. Zastanawiala sie czy jesli w komisji skrutacyjnej sa 3 osoby to beda jakies...
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=397


Temat: Zarząd Wspólnoty kpi z Komisji Skrutacyjnej
Warszawa, 2006.10.03 PROTOKÓŁ ze spotkania komisji skrutacyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej “Bukowińska” z dnia 3 października 2006r.. W dniu 3 października 2006r. o godzinie 16.05 W barku Rezydencji Pod Orłem rozpoczęło się spotkanie członków komisji skrutacyjnej w pełnym składzie, czyli Pani Krystyny Chodelskiej, Pana Michała Las-Opolskiego oraz Pana Romualda J. Krukowskiego. Pan Michał Las-Opolski przedstawił komisji dokumenty dotyczące zakończonego w dniu 26 września 2006r. ... sprawę konsultując się z osobami kompetentnymi i na następnym spotkaniu Komisji wstępnie ustaloną na piątek, 6 października 2006r.) zweryfikowanie głosów na tej podstawie. Jedno pełnomocnictwo zostało uznane za nieważne przez Pana Las-Opolskiego w związku z wystawieniem przez członka wspólnoty nowego pełnomocnictwa ( przedstawionego Komisji oraz złożonego przez Pana Krukowskiego na zebraniu), a nie będące wśród tych przyniesionych przez Pana Las-Opolskiego. Dotyczy lokalu ... 52 oraz 99 na Pana Włodzimierza Wapińskiego 6; 30; 33; 92; 109; 115; 117; 132; 147 oraz 157 na Pana Zbigniewa Trojanowskiego W związku z powyższym obecni członkowie komisji wstępnie uzgodnili termin 6 października 2006r. (godzina do ustalenia) jako termin kolejnego spotkania. Uzgodniono, że dokumenty jak poprzednio zostaną w posiadaniu Pana Michała Las-Opolskiego. Komisja zakończyła pracę o godzinie 17.00.
Źródło: podorlem.fora.pl/a/a,30.html


Temat: Zarząd Wspólnoty kpi z Komisji Skrutacyjnej
Szanowni Państwo! W załączeniu protokół z ostatniego spotkania Komisji Skrutacyjnej. Swój komentarz prześlę w późniejszym terminie. Pozdrawiam, Romuald J. Krukowski "Warszawa, 2006.10.13 PROTOKÓŁ ze spotkania komisji skrutacyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej “Bukowińska” z dnia 13 października 2006r.. W dniu 13 października 2006r. o godzinie 17.00 w barku Rezydencji “Pod Orłem” rozpoczęło się spotkanie członków komisji skrutacyjnej w pełnym składzie, czyli Pani Krystyny Chodelskiej, Pana Michała Las-Opolskiego oraz Pana Romualda J. Krukowskiego. Praca Komisji rozpoczęła się od przeczytania opinii prawnej dotyczącej pełnomocnictw przygotowanej przez Kancelarię Radcy Prawnego Bogumiły Kowalskiej “AVAL” i przekazanej przez Pana Michała Las-Opolskiego. ... 144. W wyniku znacznej złożoności przedstawionej przez Panią Krystynę Chodelską wypisu księgi oraz jej małej czytelności i związanych z tym trudności odczytania informacji którymi była zainteresowana Komisja, Pani Krystyna Chodelska przedstawiła dokumenty, które były w posiadaniu administracji Wspólnoty, czyli te dotyczące lokali nr 52 oraz 144. W wyniku analizy tych dokumentów pomiędzy członkami Komisji doszło do rozbieżności zdań. Członek Komisji Pan Romuald ... właścicielem tego mieszkania, głosy te powinny zostać uznane za nieważne. Natomiast członkowie Komisji, Pani Krystyna Chodelska oraz Pan Michał Las-Opolski stwierdzili, iż głos Pana Roberta Szczepanika należy uznać za ważny ponieważ ... pośrednictwem pełnomocników, jednakże w związku z brakiem możliwości czasowych obu członków Komisji w terminie do dnia 18 października 2006r. oraz uznaniem przez nich powyższego działania za niepotrzebne, Pan Romuald J. Krukowski stwierdził, że nie podpisze się na listach głosowania stanowiących załączniki do końcowego protokołu Komisji Skrutacyjnej nie mając pewności, że podobne „pomyłki” nie zdarzyły się wśród pozostałych Mandantów. Natomiast członkowie Komisji Pani Krystyna Chodelska oraz Pan Michał Las-Opolski stwierdzili ważność oddanych głosów i podpisali się pod protokołem sporządzonym z listy zebranych głosów. W związku z powyższym Komisja zakończyła pracę w tym dniu o godzinie 18.30 bez dodatkowych uzgodnień co do dalszych czynności związanych z pracą Komisji Skrutacyjnej. Uzgodniono, że Pan Romuald J. Krukowski przygotuje protokół z tego spotkania, co uczynił. Dodatkowo Komisja informuje, że dysponowała następującymi dokumentami: Pełnomocnictwa w ilości 49, karty głosowania w ilości 105 oraz 2 listy wyników głosowania sporządzone na podstawie tych dokumentów. Komisja zakończyła pracę o godzinie 18.30."
Źródło: podorlem.fora.pl/a/a,30.html


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
dokumentacje. Utarło się, że zebranie roczne powinno mieć przewodniczącego, protokolanta i komisję skrutacyjną. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant, a uchwały przewodniczący. Każda podjęta uchwała stanowi integralną całość z: protokółem z zebrania ogółu właścicieli lokali, zawiadomieniem o zebraniu właścicieli lokali, potwierdzeniem wysłania zaproszenia na zebranie, listą obecności, protokółem komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania. Jeżeli uchwałę podjęto w systemie mieszanym (tj. częściowo na zebraniu, a częściowo w trybie indywidualnego zbierania głosów), to uprawnionym do podpisania uchwały jest Zarząd WM . W takiej sytuacji to Zarzad WM sporządza protokół z indywidualnego zbierania głosów, który razem z protokołem komisji skrutacyjnej sporządzonym na zebraniu zawiera wyniki głosowania. I na tym kończę i wracam do rzeczywistości. O istnieniu WM nie ma informacji na ścianie budynku przy ulicy...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: INSTAL [INS]
... zostać dołączone do protokółu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową....
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=1078


Temat: REGULAMIN ZEBRANIA DELEGATÓW
Zebrania. Każda z komisji musi liczyć co najmniej trzy osoby. § 8. Wybrany Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybór pozostałych członków Prezydium Zebrania, którymi są dwaj Wiceprzewodniczący i dwaj Sekretarze oraz Komisji Wnioskowej. ... Przewodniczący, oznaczając jednocześnie czas wznowienia obrad. Każdy delegat ma prawo zgłaszać wniosek o udzielenie przerwy. § 17. Sekretarze wspólnie lub na zmianę nadzorują sporządzanie protokołu Zebrania przez asystenta Zarządu, a w razie potrzeby sporządzają go w całości lub w części osobiście. W przypadku różnicy zdań między Sekretarzami, wątpliwości co do treści protokołu rozstrzyga Prezydium Zebrania. § 18. W przypadku wyborów przeprowadzanych na Wyborczym Zebraniu Delegatów, wybiera się najpierw Prezesa Stowarzyszenia, następnie pozostałych członków Zarządu jednocześnie, a następnie Komisję Rewizyjną: zgłaszanie kandydatów następuje każdorazowo po ogłoszeniu wyników poprzednich wyborów.
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=3117


Temat: Aktualności, czyli co nowego w Stowarzyszeniu.
i kontrolna Komisji Rewizyjnej. Rozpoczną się obrady Walnego Zebrania Członków, najwyższego organu Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa. Prezes ustępującego Zarządu otwiera Walne Zebranie dziękując za trzy lata wspólnej pracy i ogłasza wybór Przewodniczxącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej: A oto pełna uroku Komisja Skrutacyjna: Personel ARKADII postarał się, abyśmy nabrali sił do obrad: A oto i same obrady: W bloku głosowań jawnych, czyli nad uchwałami o zatwierdzeniu wyniku finansowego, absolutorium dla Zarządu, uchwalenie Regulaminu Zebrania itp panowała niespotykana gdzie indziej jednomyślność: Magdunia prowadzila swój własny protokól z obrad, a Natalka tylko czyha, żeby zająć miejsce Przewodniczącego, co jej się w końcu udało: Wybory do wladz ustawowo są tajne - karty do głosowania zbiera do urny Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej: Komisja Skrutacyjna przy pracy. Białe karty - do Zarządu, żółte karty - do Komisji Rewizyjnej. W międzyczasie Przewodniczący prezentuje projekt plakatu obchodów 2 Światowego Dnia Zespołu Downa: Konstytuuje się nowowybrany Zarząd Główny...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=635


Temat: Aktualności, czyli co nowego w Stowarzyszeniu.
z pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 r. 6. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej 7. Głosowanie wniosku o zatwierdzeniu wyniku finansowego Stowarzyszenia za 2008 rok. 8. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium ... pracy Zarządu w 2008 roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z prac Komisji w 2008 roku oraz protokół z kontroli dokumentacji finansowej Stowarzyszenia, a następnie złożył do protokołu wniosek, o zatwierdzenie...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=635


Temat: Protokóły z głosowań i uchwały .
Cesarka 14. 11. 2009r Protokół z wyborów do władz Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Członkowie Zebrania Założycielskiego powołali Komisję Skrutacyjną w składzie: - Sławomir Kucharski - Artur Strauss - Jerzy Kisała Komisja ... Kortus - Ryszard Jarmułowicz - Artur Strauss - Dominik Skoczylas - Wojciech Lenda - Krzysztof Caban Do Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury i uzyskały odpowiednio liczbę głosów: - Paweł Strzelczyk ... Komisji Rewizyjnej PFWK: - Paweł Strzelczyk - Michał Janik - Mirosław Wylężek Do Sądu Dyscyplinarnego zostały zgłoszone następujące kandydatury i uzyskały odpowiednio liczbę głosów: - Jerzy Kisała - 14 głosów - ... Drwal - 15 głosów - Mirosław Narajczyk - 9 głosów - Sławomir Kucharski - 6 głosów Ponieważ dwie osoby otrzymały tą samą ilość głosów w pierwszym głosowaniu Komisja Skrutacyjna przeprowadziła dodatkowe ... osoby z największą ilością głosów zostały wybrane do składu Sądu Dyscyplinarnego: - Rafał Wolanin - Radosław Zygadlewicz - Piotr Świerczyński Po przeprowadzeniu wyborów Komisja Skrutacyjna zakończyła swoje prace. Podpisy komisji skrutacyjnej:...
Źródło: wejderozmo.nazwa.pl/pfwk/forum/viewtopic.php?t=101


Temat: Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa i nie tylko
Mandatowo-Skrutacyjnej, - Uchwał i Wniosków, 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 9.09.2009 r. 5. Rozpatrzenie odwołania od decyzji Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia z członkostwa - podjęcie uchwały. 6. Zatwierdzenie Regulaminu ... sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - przyjęcie wniosków. 14. Zakończenie obrad. ORGANIZACJA 1. Walne Zgromadzenie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołane zostało zgodnie z § 19 Statutu Spółdzielni. ... protokół z przeprowadzonej lustracji pełnej za lata 2006 – 2008, będą do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 16 /stanowisko ds. kontroli wewnętrznej/ od dnia 4.05.2010 r. 5. Członek...
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=18


Temat: Aktualności, czyli co nowego w Stowarzyszeniu.
do kolejnych punktów planu Zebrania. Prezes przedstawił sprawozdania roczne: z pracy Zarządu, merytoryczne i finansowe za 2009, po czym wystąpił przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przedstawił on zebranym sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2009 r., odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dokumentacji finansowej Stowarzyszenia oraz złożył wniosek o zatwierdzenie wyniku finansowego oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2009 rok. Kolejnymi punktami były wybory władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Ustawowo wybory do władz są tajne, bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni stowarzyszenia. Do władz nie mogą kandydować członkowie Komisji Skrutacyjnej. Nowelizacja Ustawy o pożytku publicznym ... ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Do czteroosobowego Zarządu Głównego zgłoszono pięć kandydatur, do trzyosobowej Komisji Rewizyjnej również pięć. Każdy z członków Stowarzyszenia otrzymał dwie kartki w różnych kolorach, na których zapisywaliśmy odczytane przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej. Każdy z kandydatów wstał pokazując się zebranym, musiał też wyrazić zgodę na kandydowanie. Po przedstawieniu zasad głosowania tajnego przystąpiliśmy do tego ważnego aktu. Po podliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wynik tajnych wyborów ogłaszając skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu tych organów ich skład wygląda następująco: Zarząd Główny: Janusz Wielocha - Prezes Zarządu Cezary Staroń - Zastępca Prezesa Zarządu Dariusz Kłonicki - Sekretarz Piotr Pietrzak - Skarbnik Komisja Rewizyjna: Krzysztof Muraszko - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Małgorzata Gardeła - Członek Komisji Rewizyjnej Alicja Gargaś - Członek Komisji Rewizyjnej Po ogłoszeniu składu organów Stowarzyszenia był szampan, życzenia i wielkie brawa. Mieliśmy też bardzo miły moment. Poprosiliśmy właścicieli restauracji Arkadia, Małgosię i Irka Wojczyszyn...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=635
 
 
Archiwum
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates