przyczyny rozbicia dzielnicowego Polski

Strona Główna
ubezpieczenia
 

Temat: Co wlewa w wasze serduszka radość?
Wiedza z historii :P dostałem 5+ ze sprawdzianu od rozbudowy państwa polskiego jeszcze za czasów rozbicia dzielnicowego po wojny z krzyżakami na jagiellonach kończąc (czyli od około 1243 do roku 1526). Nie za bardzo uwielbiam sprawdziany robione przez mojego wychowawcę, bo lubi walnąć ogólne pytania (np. przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej czy polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego. Rozpisałem się na trzy strony i tak...
Źródło: konsolowisko.pl/forum/index.php?showtopic=382Temat: Dominikanin Konrad Stanisław Hejmo!
" />Zapomniałeś Szymek dodać, że św. Stanisław spiskował z królem czeskim w celu obalenia Bolesława Śmiałego zwanego również Szczodrym. I to było główną przyczyną wydania wyroku śmierci. Jeszcze był problem klątwy ... i Czechami. Królowi Bolesławowi Śmiałemu marzyło się stworzyć mocarstwo podobne jakim była Polska za czasów Bolesława Chrobrego. I prawie mu się udało. Odbudował katedrę gnieźnieńską i ustanowił tam arcybiskupstwo. Po rozruchach wywołanych przez możnowładców z Sieciechem na czele Bolesław Śmiały uciekł na Węgry gdzie później zmarł w tajemniczych okolicznościach. Władcą Polski został jego brat Władysław Herman. W zasadzie kukła w rękach możnowładców. Zaczął się rozpad państwa. Na koronowanego władcę Polska czekała około 200 lat. I w ten oto sposób biskup przyczynił się do rozbicia dzielnicowego ale został świętym.
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=7239


Temat: Amerika fantastika?
Ale moje wyobrazenie tego kraju to raczej bieda - murzynskie getta i mnostwo niezasymilowanych imigrantow A mi się zdaje, że obaj przesadzacie... Polska zaczęła odstawać gospodarczo od Europy Zachodniej już w połowie XVI wieku No właśnie! Gdyby w XVI wieku budować porządne asfaltowe autostrady, inwestować w nowoczesny przemysł zamiast kupować przestarzałe technologie i dbać o rozwój nauk technicznych, to Polska by teraz zupełnie inaczej wyglądała! (uwaga, powyższy fragment może zawierać ironię) Polacy rozparcelowali swoje poletka na bardzo wielu rolników. Jest to jedną z przyczyn obecnej nieefektywności polskiego rolnictwa, przeludnienia agrarnego i przeciętnie jednej ... nie będziesz szukał przyczyny tego stanu rzeczy w rozbiciu dzielnicowym...? Jeszcze zapomniałem dodać, że w okresie rozbiorów Polska, jako terytorium przygraniczne trzech mocarstw także była traktowana po macoszemu z wielu względów. Nie da się ukryć, że wpłynęło to na odległość od krajów zachodnich. Powiedziałbym odwrotnie - odległość od krajów zachodnich w czasie zaborów wpłyneła na rozwój Polski. Ot, do dziś przy większości...
Źródło: ilo.gda.pl/forum/viewtopic.php?t=776


Temat: Polskie tradycje w PuA ;) Podboje Kazimierza Wielkiego... czyli jak zabawiał się ostatni polski władca absolutny...
Choć historia nadała mu przydomek Wielki, osobiste życie króla Kazimierza pełne było upadków, w których sporą rolę odegrały kobiety. Nadmierna słabość ostatniego z Piastów do płci pięknej, była przyczyną wielu skandali. ... skorupka za młodu … i choć po przejęciu rządów monarcha energicznie przystąpił do odbudowy kraju wyniszczonego długotrwałym rozbiciem dzielnicowym, to jego życiu osobistemu nad wyraz często towarzyszyła aura skandalu. Jan Długosz ... wzbogacenie swego królestwa, iż zastawszy Polskę glinianą, drewnianą i nieschludną, zostawił ją murowaną ozdobną i wspaniałą. A lubo sam skłonny był do cielesnej rozpusty, duchownych wszelako o których wiedział, że byli ... niosła, właśnie słabość do Esterki była przyczyną licznych przywilejów gospodarczych nadawanych Żydom przez Kazimierza Wielkiego. Cztery wesela Wszelkie ekscesy z udziałem króla odbywały się w czasie, gdy przynajmniej formalnie był żonaty. Pierwszą żoną Kazimierza była księżniczka litewska Aldona, córka Giedymina. Związek miał charakter czysto polityczny i był przypieczętowaniem sojuszu polsko – litewskiego. Aldona urodziła królowi dwie córki. Kolejną „wybranką” monarchy była Adelajda ... Polsce. (P.D.) Artykuł pochodzi z http://www.polskiera...k&utm_campaign=
Źródło: forum.alphamale.pl/index.php?showtopic=10482


Temat: HISTORIA MATURALNA :)
powszechna-daty 9.Historia Polski XXw. do 1945r. 10.I Bezkrólewie i wolne elekcje. 11.Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego. 12.Konfederacja barska i I rozbiór Polski. 13.Konflikty polsko-szwedzkie w XVII wieku i ich następstwa. 14.Polska w dobie panowania Bolesława Krzywoustego. 15.Kultura baroku i sarmatyzmu. 16.Odbudowa państwa piastowskiego po kryzysie w XI wieku -daty. 17.Pierwsze państwa słowiańskie. 18.Plan "Burza".Aspekty militarne i polityczne. 19.Plebiscyty w czasie XX-lecia międzywojennego. 20.Początki państwa polskiego. 21.Polityka zewnętrzna Bolesława Chrobrego. 22.Polityka Bolesława Chrobrego - daty. 23.Powstanie państwa polskiego. 24.Powstanie kościuszkowskie. 25.Powstanie listopadowe.Geneza i przyczyny upadku. 26.Powstanie warszawskie.Przyczyny ,przebieg i ocena. 27.Geneza i rozwój przywilejów szlacheckich w Polsce. 28.Pytania maturalne. 29.Rola Łokietka w odbudowie państwa Polskiego. 30.Szlachecki ruch egzekucyjny w Rzeczypospolitej.Geneza i jego osiągnięcia. 31.Społeczeństwo i gospodarka w okresie dzielnicowym. 32.Sprawa polska w czasie I wojny światowej. 33.Statut Bolesława Krzywoustego i jego konsekwencje- daty. 34.Stronnictwa i partie w XX-leciu międzywojennym. 35.Sytuacja w Polsce. - XX lecie międzywojenne. 36.Sytyacja polaków w trzech zaborach. 37.Targowica i II rozbiór Polski. 38.Walka o granicę zachodnią II Rzeczypopolitej - teksty źródłowe. 39.Walka o granicę II Rzeczypospolitej. 40.Walka o granicę zachodnią pańsytwa polskiego po I wojnie światowej. 41.Walka o kształt granic odradzającego się państwa Polskiego. 42.Walka o niepodległość państwa Polskiego po latach zaborów. 43.Stronnictwo Polski wobec walki cesarstwa z papiestwem (polityka Bolesława Śmiałego) 44."Wielka Emigracja"-ugrupowania i programy. 45.Zanalizuj konsekwencje społeczno-gospodarcze rewolucji przemysłowej na ziemiach Polski.(XIX/XXw.) 46.Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. 47.Starożytność- daty 48.Walka o granicę wschodnią państwa Polskiego po I wojnie światowej. 49.II wojna światowa 50.Monarchia Karola Wielkiego 51.Postaniowienia Kongresu wiedeńskiego 1815 i ich następstwa. 52.Kultura ... 67.Wielkie odkrycia geograficzne.Geneza i konsekwencje dla Europy. 68.Wojna 30-letnia. 69.Wojna secesyjna w USA. 70."Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie"-agresja niemiecka na Polskę. 71.Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu. 72.Ekspansja kolonialna w II ... z papiestwem (spór o inwestyturę) 78.Królestwo polskie w przeddzień powstania styczniowego 79.Kryzys szlacheckiego parlamentaryzmu, jego przejawy i konsekwencje w życiu politycznym polski wXVII i XVIII w. 80.Kształtowanie się demokracji szlacheckiej. 81.Kształtowanie się społeczeństwa feudalnego w Europie zachodniej. 82.Kultura epoki baroku 83.Odzyskanie niepodległości 84.Opisz powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej 85.Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447-1572 86.Powstanie Listopadowe 87.Powstanie styczniowe 88.Powstanie warszawskie (l.VIII-2.X. 1944). 89.Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848. 90.Przyczyny wybuchu I wojny światowej 91.Reformacja a kościół katolicki w polsce w XVI wieku. 92.Reformacja i kontrreformacja 93.Reformacja w europie w XVI wieku .Wojny religijne . 94.Rewolucja 1905-1907 roku w Rosji i na ziemiach polskich 95.Rewolucja francuska 1789 - 1799. 96.Rola i znaczenie chrzescijanstwa w okresie panowania pierwszych Piastów 97.Rozbicie państwa w 1138r. 98.Rozwój przemysłu na ziemiach polskich w XIX i XX wieku 99.Ruch egzekucyjny. 100.Skutki wojen polskich w XVII wieku 101.Sprawa polska podczas I wojny światowej 102.Sprawa polska w czasie II wojny św. 103.Starożytne cywilizacje. 104.Stosunki polsko- krzyżackie od XIII do XVI 105.Stosunki polsko-krzyżackie (ogólnie i dużo) 106.Unia Europejska 107.W jaki sposób polacy walczyli z okupantem ? 108.Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją. 109.Wojna secesyjna w Stanach zjednoczonych 110.Wojna obronna Polski we wrześniu 1939r. i bitwa warszawska. 111.Ziemie polskie po upadku powstania listopadowego 112.Zjednoczenie Włoch 113."Złoty wiek" w Polsce (XVIw) 114.Związki Polski z Litwą. * opracowane wieki (16-17w, 18w,19w,20w oraz śreniowiecze) * opisane wszystkie najważniejsze wydarzenia, dynastie, chronologie, daty i wszystko co wazne w historii...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=5450


Temat: Odbudowa zjednoczenia Królestwa Polskiego
" />Jedną z przyczyn rozbicia dzielnicowego był znaczny wpływ możnowładztwa na rządy w kraju. Taka była tendencja w całej Europie. W XIII w. nastąpiła zmiana sił politycznych w Europie. Rola możnowładców ... dawało im możliwość stabilizacji i ochronę przed zakusami możnowładców. Także wśród możnych pojawiały się tendencje zjednoczeniowe. Duże znaczenie miał Kościół. Sercem polskiego Kościoła było Gniezno. To co było bardzo ważne to fakt, że Kościół w Polsce stanowił jeden organizm. Podział na dzielnice nie był tożsamy z podziałem na diecezję. To powodowało, że Kościół naciskał na zjednoczenie. Poza tym majątki jednej diecezji mogły ... Polski. Sami Piastowicze też chcieli zjednoczenia państwa, dlatego ziemie zostawały w jednym rodzie, nie były przekazywane obcym. W 1288 r. zmarł Leszek Czarny, nie wskazując sukcesora. Władzę w państwie przy poparciu ... zgodę na koronację Przemysła II. Przyspieszono uroczystości koronacyjne, gdyż obawiano się interwencji dyplomacji czeskiej. 26.06.1295 r. Przemysł II został koronowany na króla Polski. Na koronacji nie pojawił się biskup krakowski Jan Muskata - poplecznik Wacława II i biskup wrocławski. Wacław II w oficjalnym piśmie zapytał Przemysła jakim prawem przywłaszczył sobie koronę polską. Koronacja miała duże znaczenie dla Polski. Po 216 latach Polska ... się naraził poddanym musiał uciekać z Wielkopolski. Tron Wielkopolski zajął Wacław II. Posiadając Kraków, Wielkopolskę w 1300 r. Wacław II koronuje się na króla Polski. Skupił Małopolskę, Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie, część Kujaw, ziemie łęczycką i sieradzką. Jego władzę uznały księstwa: Raciborsko-Opolskie i Mazowsze. Wacław II uznał się lennikiem cesarza z ziem polskich. W zamian za to udało mu się wprowadzić nazwę Królestwo Polskie. Swoje rządy Wacław II opierał na zniemczonym patrycjacie miejskim. Była to przeciwwaga dla możnowładców polskich. Funkcje urzędnicze powierzane były przede wszystkim Niemcom i Czechom. Przejawy oporu były tłumione. Przeciwko Wacławowi...
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=732
 
 
Archiwum
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates